Meet Je Vitaliteit

Wat doen we?

Hoe werkt de vitaliteitmeting?

Onze hersenen zenden allerlei gevoelige mini-signalen uit. Onze vitaliteitmeting meet en analyseert de elektrische activiteit van uw hersenen via drie electroden op het voorhoofd. Deze kunnen we meten en zichtbaar maken in een elektro-encefalogram (qEEG). De meting zelf is absoluut veilig. Het registreert slechts.  De handeling is te vergelijken met het meten van uw bloeddruk. Het ruwe eeg-signaal wordt vervolgens bewerkt, waardoor profielen over verschillende breinfrequenties beschikbaar komen. Het EEG wordt aan de hand van statistische analysemethoden vergeleken met de genormeerde gemiddelde profielen van ca. 10.000 eerdere metingen. Uiteindelijk worden 45 aspecten vastgelegd en gepresenteerd.

dame met electroden

De meting in de praktijk

1

DE KENNISMAKING

In een kort, telefonisch of persoonlijk overleg horen we graag de aanleiding van uw interesse in de brainscan. We maken vervolgens een afspraak.

DE METING

De eerste meting kan spannend voelen, maar dat is totaal onnodig. In onze rustige praktijkruimte, bij u op kantoor of thuis, brengt de breinanalist drie sensoren op uw voorhoofd aan. Dat is alles. We starten de meting en u blijft maximaal tien minuten rustig zitten.

2
3

DE RESULTATEN

De meetresultaten en de rapportage komen beschikbaar op een beveiligde link naar een persoonlijke internetpagina, Ook krijgt u een set mee naar huis, zodat u met anderen de resultaten kunt delen. Alle data zijn AVG-proof.

DE NABESPREKING

U bespreekt de resultaten met de breinanalist. Deze geeft u een toelichting op onderdelen, aspecten die aandacht behoeven en tips uit de praktijk. Natuurlijk beseffen we dat onze klanten ook behoefte hebben aan advies over een eventueel vervolg. U krijgt gericht advies over hoe u bepaalde kwaliteiten en talenten beter kunt benutten en hoe u klachten kunt aanpakken door middel van coaching of zelfhulp.

4